Медиком 2000 предлага цялостни решения за
рентгеновата и дентална техника.

От основаването на фирмата преди 18 години, главната ни цел е била цялостната грижа за нашите клиенти.

"Медиком 2000" ООД
Централен офис: София, ул. "Братя Миладинови" 57
+359 2 931 07 35; +359 2 931 24 09; office@medicom2000.com